طراحي استاندارد هولوگرام

نظريه در مورد فليپ فلاپ هولوگرافي 

هولوگرام ها از طراحي جالبي تشكيل شده اند يك  طراحي كه در آن  برچسب هاي دولايه  تشكيل شده اند. نقطه ي قابل توجه اين است كه  قسمتي كه در آن تفاوت زاويه ي لايه ايي كه منحصر به فرد زياد ميكند در موقعي است كه در هنگام ساخت هولوگرام هاي دو لايه اي به كار گرفته مي شوند .در مورد هولوگرام هاي دو لايه اي اين زاويه در بيشترين حد خود قرار دارند و با تعداد لايه هاي تعريف شده كاهش مي يابد.اطلاعات ثبت شده در لايه ي دوم پس از چرخش برچسب رويت مي شود .به دليل پراكنش يافتن نور و اين واقعيت كه افراد با دو چشم به هولوگرام در دو زاويه نگاه مي كنند ،لايه ي مخفي به آساني قابل رويت است .به هر حال اين مسئله اختلال بر انگيز به نظر نمي رسد و اثر رنگين كماني به وجود نمي آيد و با گرافيك لايه ي دوم تداخلي ندارد .با سوق دادن هولوگرام با لايه اي كه در آن كلمه ي securedبا نماد كره ي زمين كه با لايه اي ديگر كه در آن كلمه ي sealبانماد قفل بر روي آن هم خواني پيدا كند ،انيمشن دلخواه تشكيل مي گردد .
برچسب هاي چسبان بر روي نوارهاي چسب دار پنجاه ميكروني كه عملكردي بهتر از هيدروژل هاي به كار برده شده دارند ،توليد مي شوند .

 فليپ فلاپ در هولوگرافي چيست؟ 

شيوه ي فليپ فلاپ از اين حقيقت بهره مي برد كه طرح هاي هولوگرافي در لايه هاي اختصاصي از زاويه ي ديد مشخصي قابل مشاهده هستند .در يك نمونه ي ايده آل با نگاه كردن به هولوگرام تنها لايه اصلي هولوگرام ديده مي شود در حالي كه با تغيير زاويه ي ديد و يا چرخاندن هولوگرام ساير لايه ها نيز مشاهده مي شوند در عين حال لايه هاي قبلي ناپديد مي شوند .طراحي استاندارد چند لايه اي هولوگرام ارتباطي با مشاهده ي هولوگرام از زاواياي متعدد ارتباطي ندارد بلكه به مشاهده ي آن از زاويه ي ديد متفاوت و يا رنگ متفاوت ناشب از تداخل نور مرتبط است .پيش طراحي برچسب هاي هولوگرافي فليپ فلاپ از رويت لايه هاي منحصر به فرد در زاويه هاي خاص بهره مي گيرد و هدف از آن ساخت لايه هاي منحصر به فرد با متن هاي گرافيكي متفاوت و يا انيمشن سازي است .

نوشته شده توسط نادر رفيعي | ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۳:۵۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |