زمان برش هولوگرام

طريقه و روش  برش هولوگرام 

در اين روش با برش هولوگرام آشنا ميشويم در مورد هولوگرام بايد بدانيد كه برش آن فقط در مرحله ي هولوگرام سرد صورت ميپذيرد. و در نوعي كه هولوگرام گرم است اين كارانجام نميشود.در ساخت هولوگرام گرم تعيين كننده اندازه هولوگرام قالبي است كه فشار وارد ميكند . اما در هولوگرام سرد شما بايد اندازه برچسب را مناسب با نياز خود انتخاب و از كاغذ جدا كرده وروي سطح مورد نظر بچسبانيم.،پس در اين مرحله ساخت هولوگرام فويل چسب ميخورد با قالب اندازه سفارش مشتري برش ميخورد 

هولوگرام سرد و روش چسب زني 

در مرحله ي چسب زني هولوگرام قسمت و مرحله ايي درآن است به نام هولوگرام سرد كه بايد روش چسب زني در آن براي شما معرفي شود تا شما بتوانيد از آن  به عنوان آشنايي استفاده كنيد در اين روش از انواع چسب هات ملت براي ساخت هولوگرام سرد استفاده ميشود.و پس از آغشته شدن به چسب روي رول قرار گرفته و با حالت رول پيچانده ميگردد.


نوشته شده توسط نادر رفيعي | ۲ دى ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۵۹:۱۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |